Slufter Surf 

HOME     MAASVLAKTE      ACTUEEL     FOTO'S     CONTACT     FORUM     LINKS


Maasvlakte 2surf

Lees hier over Maasvlakte 2


16 oktober 2009 Maasvlakte surfer beboetArtikel in de Metro 27-08-2007

Maasvlakte-artikel Surfmagazine (pdf 7 Mb)

donderdag 25 januari
RRN7 uitzending Surfrif Maasvlakte
 


Informatiebijeenkomsten Maasvlakte 2


Laatste ontwikkelingen (archief SSM)

AD 2 januari 2006

Stap voor stap naar Tweede Maasvlakte

ROTTERDAM - Beetje bij beetje krijgt de uitbreiding van de Rotterdamse haven de komende 25 jaren vorm. Als, naar verwachting, in 2008 met de aanleg van de Tweede Maasvlakte kan worden begonnen, duurt het nog tot 2030 voordat het project helemaal klaar is.
Gelukkig voor Rotterdam komen de eerste haventerreinen al veel eerder beschikbaar. Zoals de zaken er nu voor staan kan over pakweg acht jaar de eerste containerterminal er zijn poorten openen.
Wie nu bij Slag Dobbelsteen het meest westelijke duin op de Maasvlakte beklimt, ziet aan de zeezijde niets. Behalve de zee natuurlijk. En, bij helder weer, de schepen op de rede, als kleine stipjes.
De Tweede Maasvlakte bestaat nu slechts op papier en als geavanceerde computeranimatie. Het licht voor de aanleg staat nog niet eens op groen.
Daarvoor moet eerst nog een deel van de planologische kernbeslissing (PKB) worden gerepareerd. Het laatste deel van deze procedure is afgelopen jaar door de Raad van State gekraakt en naar de prullenbak verwezen. Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) hoopt nog altijd vóór de zomer van dit nieuwe jaar het gerepareerde plan naar de Tweede Kamer te sturen.
Naar verwachting kan in het voorjaar van 2008 de daadwerkelijke aanleg van de Tweede Maasvlakte van start gaan. Met drie consortia van aannemers onderhandelt het rijk de komende maanden over hoe ze het nieuwe havengebied het slimst, het goedkoopst en vooral het snelst kunnen aanleggen.
Intussen gebeurt er al wel iets dat te maken heeft met die Tweede Maasvlakte: de aanleg van de nieuwe containerterminal Euromax. Daarvoor, én met het oog op de toekomstige ’doorsteek’ naar de Tweede Maasvlakte, moet de Yangtzéhaven worden opgeschoven en verbreed.
Voorlopig wordt deze terminal per auto bereikbaar via de Europaweg. Langs deze weg wordt ook de spoorlijn doorgetrokken.
Als de ‘echte’ aanleg van de Tweede Maasvlakte eenmaal is gestart, wordt er aan twee kanten tegelijk naar elkaar toe gewerkt. Aan de noordzijde, vanaf de blokkendam bij het zuidelijk havenlicht van Hoek van Holland, komt alvast een stukje van de ‘harde’ zeewering. Aan de zuidzijde beschermt een ’zachte’ zeewering, een duinenrij die aansluit op het bestaande Slufterstrand, het nieuwe havengebied.
Het gebied tussen deze duinen en de huidige, ’Eerste Maasvlakte’ wordt opgespoten met zand dat uit de Noordzee wordt opgebaggerd. Ook komt er een nieuwe weg, die parallel loopt aan de Malakkastraat langs het Distripark Maasvlakte. In het gebied wordt een soort schiereiland gemaakt, waarop de eerste nieuwe containerterminal moet komen. In de tussentijd ‘groeien’ de harde en de zachte zeewering langzaam naar elkaar toe. De dijk wordt naar verwachting in 2011 gesloten. Vermoedelijk tussen 2012 en 2014 kan de eerste containerterminal in gebruik worden genomen.
Als de nieuwe Maasvlakte-dijk helemaal dicht is, wordt de nieuwe weg verlengd tot aan de Euromax-terminal en komt er langs de dijk ook een spoorbaan. Pas dan kan de Yangtzéhaven worden doorgegraven, want anders zijn Euromax en de Maasvlakte Olie Terminal niet bereikbaar.
De volgende stap zal de uitgifte van meer terreinen zijn. In het zuidelijk deel komt dan een tweede containerterminal, het Distripark Maasvlakte kan worden uitgebreid en pal ten zuiden van de haventoegang komen de eerste terreinen beschikbaar voor de chemie-industrie.
In de daarop volgende vijftien jaar wordt beetje bij beetje de rest van het nieuwe havengebied opgespoten met zand.
En komen er steeds meer containerterminals, rangeerterreinen, nieuwe chemische fabrieken en, helemaal in het zuiden, nog meer distributiebedrijven.

december 2005
Surfen aan de Maasvlakte aan banden!!

16 december 2005
Kitesurfen in de Voordelta aan banden

Donderdag 15 december 2005 presenteerde het Projectteam Mainport ontwikkeling Rotterdam (PMR) in Goedereede de eerste opzet van het beheerplan voor het zeereservaat in de Voordelta. Aan bod kwamen o.a. de beoogde rustgebieden, de tijdsplanning en de inspraak in de planvorming. Vele vertegenwoordigers uit de recreatiesector waren aanwezig, ook de NKV was erbij.

Door de aanleg van de tweede Maasvlakte zullen de kite-, wind- en golfsurfers van 2008 tot 2012 niet meer terecht kunnen op het huidige Noordzeestrand. De tweede trap, het naaktstrand en de Blokkendam zijn dan verboden terrein.

Om de schade aan de zeenatuur te compenseren zal er in de Voordelta een zogenaamd zeereservaat worden aangelegd. Dit zeereservaat zal tot een inperking leiden van de recreatiegebieden. Vanaf 1 januari 2008 zullen er in de Voordelta drie rustgebieden worden aangelegd bij:
- de Hinderplaat (Slufter, autostrand, Rockanje)
- de Bollen van de Ooster (Brouwersdam)
- de Bollen van het Nieuwe Zand (Haamstede)
Vrije toegang tot deze rustgebieden is dan verboden.

Wat betekent dit concreet voor de (kite)surfers?
1. Verlies van het Noordzeestrand voor een periode van vier jaar.
2. Verlies van de Slufter, valt midden in een gepland rustgebied.
3. Halvering van het watergebied bij het autostrand.
4. Beperking van het surfen in het gebied ten zuiden van de Brouwersdam (alleen ’s winters).
5. Verlies branding bij de zandplaten voor de Brouwersdam.

Wat kunnen we hieraan veranderen?
De NKV zal met PMR contact opnemen om te kijken hoe we de schade aan de recreatie kunnen wegnemen of beperken. Voor de NKV is het huidige voorstel onacceptabel, er moet een oplossing komen voor de vele surfers!

Wil je een bijdrage leveren aan de discussie? Stuur dan een email naar Arnoud en vermeld daarbij wat je precies zou willen doen.

Meer informatie over het zeereservaat vind je hier: info zeereservaat: home.planet.nl/~hoff0273/zeereservaat/faq.html

Arnoud van 't Hoff
NKV Regiovertegenwoordiger Brouwersdam

19 december 2005
Dolfijn aangespoeld


september 2005

Aanbesteding werkzaamheden Maasvlakte 2 van start

Het Havenbedrijf Rotterdam is op 5 september gestart met de aanbesteding van ontwerp en aanleg van Maasvlakte 2, het ca. 2000 ha grote haventerrein in de Noordzee dat direct naast de huidige Maasvlakte komt. Het Havenbedrijf heeft ervoor gekozen een groot aantal werkzaamheden in één contract onder te brengen. Doel daarvan is optimalisaties in met name de logistiek van de aanleg te bewerkstelligen. Bovendien wordt het op deze manier voor een groter aantal partijen aantrekkelijk om mee te dingen naar het contract.

Voor het sluiten van het contract is twee jaar uitgetrokken. Zomer 2007 moet bekend zijn wie Maasvlakte 2 aanlegt. Rond die tijd is er ook duidelijkheid over de eerste klant voor de landaanwinning. Wanneer dan begin 2008 de Planologische Kernbeslissing (PKB) definitief is, kan de aanleg vrijwel meteen starten. Contractering gebeurt onder de voorwaarde dat het herstel van de PKB en de vergunningprocedures positief worden afgerond. Dat betekent dat het Havenbedrijf nu geen onomkeerbare stappen zet.

april 2005

17 maart 2005: Minister Peijs: Aanleg wordt met ongeveer anderhalf jaar vertraagd (Rotterdams Dagblad)

3 februari 2005: Peijs: inspraak bij herstel plannen Maasvlakte (nu.nl)


Januari 2005: Website Stichting Surfbelangen Maasvlakte van start! 


Protest tegen verhoging motorrijtuigenbelasting grijs kenteken
(30 okt. 2004)

Overgenomen uit nota van beantwoording op inspraakrondes Havenplan 2020:

Recreatie
Een groot aantal insprekers (Salverda (2), Kraan (3), Frank (28), de
Poorter (31), Lettany (32), Vos (33), Visser (34), Weertman (36), Oudejans (37), Van den Boogert (46), Therssen (58) gesteund door de Stichting Surfbelangen (47) en de ANWB (60) spreekt zich uit voor het behoud van het surfstrand op de Maasvlakte of tenminste compensatie daarvan. 
Het golfklimaat op het huidige slufterstrand, door de specifieke ligging van het strand en de breekdam, is voor surfers uniek voor Nederland. Suggesties worden gedaan om kunstmatige riffen aan te leggen en zo een aantrekkelijk golfklimaat voor surfers te creëren.

Antwoord: Het huidige Maasvlaktestrand wordt intensief gebruikt door
surfers. Tijdens de aanleg van de eerste fase van Maasvlakte 2 (2006 tot 2012) zullen de gebruiksmogelijkheden van het gebied voor recreatie/surfen beperkt zijn. Dit wordt nader uitgewerkt in de bouwvoorschriften.

In het door de gemeente Rotterdam mede ondertekende bestuurlijk
stakeholdersakkoord (november 2001) is afgesproken dat "het verlies aan strandrecreatie (tot 10.000 bezoekers/dag) op de huidige Maasvlakte moet worden gecompenseerd op de Landaanwinning". In de komende planontwikkeling ten aanzien van Maasvlakte 2 (masterplan, bestemmingsplan) zal met de recreatiebelangen in overleg met de belangenbehartigers rekening worden gehouden, zoals het zoeken naar
de geschikte plaats voor de verschillende soorten recreatie. De opgave is Maasvlakte 2 voor alle doelgroepen representatief te houden en de (gedoogde) activiteiten te faciliteren, maar zonder dat het functionele en technische karakter van de haven wordt aangetast.

Volgens de huidige plannen zal de zeewering bestaan uit een harde breakwater
in het noorden en een zachte zeewering (strand, duinen) van de noordwest punt naar de Slufter (Kraan, 03). De definitieve vorm wordt bepaald in het Masterplan Tweede Maasvlakte. 
De huidige plannen voor de Maasvlakte 2 laten weinig ruimte over voor een
noordwest georiënteerd strand. Bij de vormgeving zijn twee elementen leidend: stroming en natuur.
De Doorsteekvariant van de gemeente Rotterdam is geoptimaliseerd op deze twee aspecten, en dan laat het geleiden van de stroom voor de kust en de havenmond weinig mogelijkheden t.a.v. de vormgeving.

Mogelijkheden van een kunstmatig rif, strekdammen of stranden worden
meegenomen in het Masterplan voor de Tweede Maasvlakte, alsmede de veiligheid voor recreanten.

 F.Rip (63) vraagt naar de mogelijkheden voor gebruik van het Slufterstrand
tijdens de aanleg MV2.

Antwoord: Tijdens de aanleg van Maasvlakte 2 zullen er gebruikbeperkingen
voor het Slufterstrand gelden. Het is niet mogelijk MV2 aan te leggen en gelijktijdig het volledige strand te benutten. Dit zal uitgewerkt worden in de bouwvoorschriften.

Klik hier voor de volledige nota Animatie Maasvlakte 2 (ff geduld!)

Alles over Maasvlakte 2

7 april 2004 (Brielse Courant)
zaterdag 28 februari 2004


Rotterdams Dagblad: Surfers Maasvlakte vechten voor hun strand, klik hier!

Telegraaf: Surfersparadijs in de Noordzee, Deel 1, Deel 2, Deel 3

zaterdag 21 februari 2004 (AD)

^

HOME     MAASVLAKTE      ACTUEEL     FOTO'S     CONTACT     FORUM     LINKS

^